Kind met beperking kan niet meer thuis wonen

Uithuisplaatsing noemen ze het. Het wil zeggen dat een kind met een beperking niet meer thuis kan wonen. Bijvoorbeeld omdat het kind meer zorg nodig heeft dan ouders kunnen geven.
Uithuisplaatsing heeft een kille klank. Net alsof ouders daar niets over te zeggen hebben. Vroeger was dat ook zo: de deskundigen vonden het 'beter' voor het kind. Gelukkig beslissen ouders en kinderen nu zelf.

Zorg uit handen geven
Veel ouders vinden uithuisplaatsing een heel moeilijke stap. Hebt u ermee te maken dan denkt u waarschijnlijk: waarom geven wij die zorg uit handen? Niemand doet zijn eigen kind toch weg? Aan de andere kant kan de zorg gewoonweg te zwaar voor u worden. Vierentwintig uur per dag beschikbaar zijn, dat houdt bijna niemand vol. En u hebt misschien ook andere kinderen die uw aandacht nodig hebben. Bovendien kunt u niet altijd voor uw kind blijven zorgen. Er komt een tijd dat een ander die zorg over moet nemen omdat u simpelweg ouder wordt. Is het dan niet prettiger om het nu het kan zelf te regelen?

Wonen
Jeugdhulp