Wonen

Prettig wonen, dat wil iedereen. Als uw huis niet meer bij u past, of als uw woongenot wordt aangetast, zijn er instanties die kunnen helpen.

Woning zoeken in Oldenzaal

Woning zoeken

Zoekt u een huurwoning of wilt u verhuizen naar een aanleuningwoning? In Oldenzaal zijn er verschillende organisaties die zich bezighouden met woningen.

Huurtoeslag aanvragen

Huurtoeslag

Is uw inkomen niet zo hoog en bent u veel geld kwijt aan uw huur? Dan kunt u misschien huurtoeslag krijgen. Dat is geld dat u krijgt van de Belastingdienst om een deel van uw huur te betalen.  U hebt er recht op Denk niet 'al die moeite voor die paar centen'. Het kan namelijk om tientallen...

Langer thuis wonen

Veel mensen willen graag langer thuis blijven wonen. Maar door het ouder worden, of door een beperking, kan het uitvoeren van klusjes en reparaties of het bijhouden van de tuin soms lastig zijn. En er is misschien niet altijd een familielid of buurman die u daarbij kan helpen.

Ergernissen in uw buurt

Soms zijn er ergernissen of kleine irritaties in uw buurt. Geluidsoverlast, parkeren, rommel of overlast van huisdieren. Heel vervelend, vooral als u het lastig vindt uw buurtgenoten hier op aan te spreken.

Kind met beperking kan niet meer thuis wonen

Uithuisplaatsing noemen ze het. Het wil zeggen dat een kind met een beperking niet meer thuis kan wonen. Bijvoorbeeld omdat het kind meer zorg nodig heeft dan ouders kunnen geven. Uithuisplaatsing heeft een kille klank. Net alsof ouders daar niets over te zeggen hebben. Vroeger was dat ook zo:...

Jongere

Begeleiding bij zelfstandig wonen

Jongeren die op zichzelf willen wonen, maar daarbij hulp nodig hebben, kunnen begeleid gaan wonen. Begeleid wonen wil zeggen dat er een paar uur per dag of per week een begeleider bij de jongere komt. Hoeveel uur nodig is hangt af van de situatie van de jongere. Waar helpt de begeleider bij?...