Re-integratie

Re integratie

Re-integratie is hulp bij het vinden van een baan. Dit kan op twee manieren: via de gemeente of via UWV.

Gemeente
Hebt u een uitkering van de gemeente en lukt het u niet zelf een baan te vinden? Dan kan de gemeente u daarbij helpen.

Verschillende activiteiten
Hoe de hulp van de gemeente eruit ziet, kan voor iedereen verschillend zijn.
De gemeente bepaalt welke re-integratievoorzieningen zij aanbiedt, en bekijkt welke daarvan het meest geschikt zijn voor u. U kunt coachingsgesprekken krijgen, een opleiding of cursus, een gesubsidieerde baan, begeleiding bij het starten van een eigen bedrijf, enzovoort.

Jongeren
Voor jongeren is er meestal een apart traject. Een werkcoach kijkt wat de kansen zijn op het vinden van een baan. Jongeren onder de 27 jaar krijgen een plan van aanpak. Hierin staat hoe ze hun kansen op betaald werk kunnen vergroten, bijvoorbeeld met een cursus of een werkleerstage. En er staat wat de gemeente van de jongere verwacht. Jongeren onder de 27 hebben een leerplicht, ook als ze een uitkering hebben. Meer informatie krijgt u bij het jongerenloket van de gemeente.

Doel
Het einddoel van de hulp bij re-integratie door de gemeente is een 'gewone', betaalde baan, maar het kan ook een tijdelijke, door de gemeente gesubsidieerde baan zijn.

Regels
U bent verplicht mee te werken aan uw re-integratie. Doet u dit niet, dan kan de gemeente tijdelijk uw uitkering verlagen.

Hulp bij re-integratie door UWV
Hebt u een uitkering van UWV en lukt het u niet zelf een baan te vinden, dan kan UWV u helpen.

Verschillende activiteiten

Hoe de hulp eruit ziet, is voor iedereen verschillend. Voorbeelden zijn: coachingsgesprekken, een beroepskeuzetest, een cursus of opleiding, vrijwilligerswerk, een leerwerkstage, een proefplaats, gesubsidieerd werk, een training om weerbaar te worden of een sollicitatieworkshop.

Werkplan
U bespreekt met uw werkcoach of arbeidsdeskundige wat ú nodig heeft om snel weer aan het werk te komen. De afspraken komen in een werkplan te staan.

Zelf meedenken
Het is verstandig om zelf actief mee te denken over het traject dat u gaat volgen. Is er bijvoorbeeld een bepaalde opleiding die u graag wilt doen? Leg dan aan de werkcoach of arbeidsdeskundige uit waarom u dat graag wilt. Geef argumenten waarom die opleiding het beste voor u is (bijvoorbeeld omdat u er makkelijker een baan mee vindt).

Re-integratiebedrijf
Als u veel hulp nodig heeft, kan UWV een re-integratiebedrijf inschakelen. U mag zelf meebeslissen welk bedrijf dat wordt.

Doel
Het einddoel is een betaalde baan. Dit kan ook werk in uw eigen bedrijf zijn, of werk dat u via een proefplaats vindt.

Regels
U bent verplicht om zich aan de afspraken te houden. U mag bijvoorbeeld niet zomaar stoppen met een re-integratietraject.

Speciale voorzieningen nodig?
Hebt u speciale voorzieningen nodig om het re-integratietraject te volgen (bijvoorbeeld een aangepaste computer)? Dan kan UWV dit betalen.

Werk