Participatiewet

Participatiewet

De Participatiewet moet er voor zorgen dat meer mensen meedoen aan de samenleving.

Wat is participeren?
Participeren betekent meedoen, deelnemen. Participatie wil zeggen dat mensen actief deelnemen aan de samenleving. Dit kan door betaald werk te hebben, een opleiding te volgen of door vrijwilligerswerk te doen. De bedoeling van de Participatiewet is dat iedereen actief meedoet en daarmee zo veel mogelijk zijn eigen inkomen verdient. Maar als dat niet lukt, om wat voor reden dan ook, dan is bijstand mogelijk.

Bijstand
In de Participatiewet staat dus ook dat mensen die niet genoeg geld hebben om van te leven, en die geen recht hebben op een andere uitkering, bijstand kunnen krijgen.

Bijstand is tijdelijk
Bijstand is altijd tijdelijk. Wie bijstand krijgt, moet zo veel mogelijk actief blijven, re-integreren of op zoek naar betaald werk.

Meer informatie
Op de website van de gemeente Oldenzaal en op die van Rijksoverheid kunt u terecht voor informatie over de bijstand en Participatiewet.

Werk