Ondersteuning bij het vinden van werk

ondersteuning bij het vinden van werk

Wanneer u een WW-uitkering, een bijstandsuitkering, IOAW-, IOW-, of nabestaandenuitkering ontvangt of werkloos bent maar geen uitkering ontvangt, maakt u volgens de wet aanspraak op hulp en ondersteuning bij het vinden van werk.

Re-integratie
Die hulp en ondersteuning kan in de vorm van een re-integratietraject zijn. Maar dit betekent niet dat u altijd recht hebt op een re-integratietraject.

Wie bepaalt dat?
De gemeente of UWV bepaalt of u ook echt hulp en ondersteuning krijgt. Dat hangt bijvoorbeeld af van uw behoefte aan hulp. Misschien bent u prima in staat om zelfstandig snel een baan te vinden, en is het niet nodig u hulp aan te bieden.

Meer informatie
Meer informatie krijgt u bij de gemeente of bij UWV (Werk.nl).

Werk