Dagbesteding voor mensen met een beperking

Dagbesteding

Een zinvolle dagbesteding is voor iedereen belangrijk. Het geeft de dag structuur, het zorgt ervoor dat mensen zich kunnen ontplooien, het voorkomt eenzaamheid en het kan het gevoel van eigenwaarde vergroten.

Welke mogelijkheden?
Er is een aantal mogelijkheden voor dagbesteding:

 • Een dagactiviteitencentrum. Een dagactiviteitencentrum is bedoeld voor volwassenen die niet kunnen werken. Soms zit deze dagbesteding bij een instelling voor mensen met een beperking.
 • Een dagactiviteitencentrum voor kinderen tot 18 jaar die niet naar school kunnen. Deze zitten soms ook bij een instelling voor mensen met een beperking.
 • Een zorgboerderij. Sommige zorgboerderijen zijn gespecialiseerd in de opvang van kinderen met een ernstige beperking.
 • Inloopochtenden. Op verschillende locaties in Oldenzaal kunt u zonder afspraak terecht voor bijvoorbeeld een kop koffie, een praatje en/of een activiteit. Het kan zijn dat hiervoor een eigen bijdrage wordt gevraagd.

Activiteiten
Op een dagactiviteitencentrum zijn er bijvoorbeeld deze activiteiten:

 • knutselen;
 • schilderen en tekenen;
 • samen eten koken;
 • een computercursus.

Op een zorgboerderij zijn er deze activiteiten:

 • verzorgen van de dieren;
 • helpen in de moestuin;
 • helpen in de bloementuin.

Aanmelding en kosten
Is de dagbesteding voor iemand van boven de 18 jaar? Dan gaat u naar het Sociaal Team van de gemeente. De medewerkers gaan uitzoeken of dagbesteding geschikt is. De gemeente vergoedt dan de kosten. Gaat het om iemand van onder de 18 jaar, dan meldt u zich bij team Jeugd van de gemeente.

Is 24 uur zorg of toezicht nodig? Dan vergoedt de Wet langdurige zorg (Wlz) de dagbesteding. Er is wel een Wlz-indicatie nodig. Die vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Daarna neemt u zelf contact op met de zorgboerderij of het dagcentrum van uw keuze.

Vervoer
Het vervoer naar de dagbesteding kunt u ook vergoed krijgen vanuit de Wmo 2015, Jeugdwet of Wlz.

Waar vindt u dagactiviteitencentra en zorgboerderijen?
Via deze websites kunt u adressen vinden:

Dagbesteding