Wanneer leerlingenvervoer

Wanneer leerlingenvervoer

Kinderen krijgen leerlingenvervoer wanneer de dichtstbijzijnde 'toegankelijke school' op meer dan 6 kilometer van hun huis ligt. De afstand wordt gemeten langs de weg die voor uw kind het kortst is. Dit geldt niet voor leerlingen met een beperking.

Wat is een 'toegankelijke school'?
Een 'toegankelijke' school is een school die past bij uw godsdienst of levensbeschouwing. Het kan ook een school zijn die u juist kiest omdat het een openbare school is.

Als u kiest voor een school die ver weg ligt, terwijl uw kind ook naar een 'toegankelijke school' dichterbij zou kunnen, dan krijgt u van de gemeente geen leerlingenvervoer. De gemeente vindt het dan vanzelfsprekend dat u zelf het vervoer naar deze school regelt.

Leerlingen met een beperking
Voor leerlingen met een beperking die niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen hanteert de gemeente geen kilometergrens. Zij kunnen dus ook met het leerlingenvervoer naar een school op minder dan 6 kilometer afstand.

Leerlingenvervoer