Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk kan van alles zijn. U kunt als vrijwilliger bij de brandweer werken, bij de politie, in een bibliotheek, bij een natuurorganisatie, bij een museum, in een ziekenhuis, in een verpleeghuis of in een instelling voor mensen met een beperking.

Onbetaald
Vrijwilligerswerk is onbetaald werk. U krijgt dus geen geld voor het werk. Maar soms kunt u wel bepaalde onkosten vergoed krijgen. Bijvoorbeeld de reiskosten als u ver moet reizen om op het vrijwilligerswerk te komen.

Vrijwillig, niet vrijblijvend
Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. U hebt weliswaar geen verplichtingen zoals bij een werkgever, maar meestal gelden er bij vrijwilligerswerk wel afspraken. Zeker bij werk dat u iedere week doet. U regelt dan samen op welke dagen u komt en hoe lang. Mensen willen op u kunnen rekenen.

Goed voor de samenleving
Vrijwilligerswerk is goed voor de samenleving. De samenleving kan eigenlijk niet zonder. Heel veel leuke dingen zouden niet gebeuren zonder vrijwilligers. Denk maar eens aan uitstapjes met oudere mensen. Zonder vrijwilligers zouden die niet kunnen plaatsvinden. Door vrijwilliger te zijn kunt u andere mensen helpen.

Opstap naar een betaalde baan
Vrijwilligerswerk kan ook een opstap zijn naar betaald werk. U leert er dingen die nuttig zijn voor een baan. Dat hoeven geen bijzondere dingen te zijn. Iemand die een keer per week iets gaat doen met bejaarden, kan bijvoorbeeld laten zien dat hij goed met oudere mensen om kan gaan. Iemand die meehelpt om een sponsorloop op school te organiseren, kan laten zien dat hij organisatietalent heeft.

Meer informatie
Meer informatie over vrijwilligerswerk vindt u op de websites

Vrijwilligerswerk