Verzekering voor vrijwilligerswerk

Verzekering voor vrijwilligerswerk

Bij vrijwilligerswerk kunt u per ongeluk schade veroorzaken. U kunt bijvoorbeeld iets kapot laten vallen, maar u kunt ook iemand per ongeluk verwonden. Hiervoor kunt u, of de organisatie waarvoor u werkt, aansprakelijk worden gesteld. Aansprakelijkheid wil zeggen dat u volgens de wet verplicht bent om die schade te vergoeden.

AVP
Zowel u als de organisatie waar u werkt kan een verzekering afsluiten tegen aansprakelijkheid. Voor particulieren heet dit een AVP, in de volksmond WA-verzekering. Deze verzekert strikt genomen alleen tegen schade die u als particulier veroorzaakt, dus niet terwijl u in functie bent. Het is dus wel zo veilig als de organisatie waar u werkt, een AVB (aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven) voor de vrijwilligers heeft afgesloten.

Zelf gewond
Raakt u zelf gewond tijdens het werken als vrijwilliger en kunt u daar niemand voor verantwoordelijk stellen, dan vergoedt uw zorgverzekeraar de geneeskundige kosten. Omdat deze kosten heel hoog kunnen zijn, is het belangrijk dat de vrijwilligersorganisatie een collectieve ongevallenverzekering heeft afgesloten. Die dekt wellicht meer kosten dan uw eigen zorgverzekering.

Goed verzekerd
Het is belangrijk dat de organisatie waar u gaat werken een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven heeft en een collectieve ongevallenverzekering. Heeft de organisatie daar geen geld voor, dan moet u zelf in elk geval een WA-verzekering hebben.

Gemeente
De gemeente Oldenzaal heeft ook een (gratis) vrijwilligersverzekering. Informatie hierover vindt u op oldenzaal.nl/vrijwilligersverzekering. 

Meer informatie
Meer informatie over verzekering voor vrijwilligerswerk staat op de website vrijwilligerswerk.nl.

Vrijwilligerswerk