Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Wat is een VOG?

Met een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunt u laten zien dat u niet veroordeeld bent voor strafbare feiten. Soms wordt een VOG gevraagd als u vrijwilligerswerk wilt doen. Bijvoorbeeld als u met kinderen werkt of met geld. De vrijwilligersorganisatie kan vragen om een VOG. Dit draagt bij aan de veiligheid. Meestal kunt u de VOG gratis opvragen via de organisatie waar u vrijwilligerswerk gaat doen.

VOG aanvragen

Een VOG aanvragen kan digitaal via DigiD.
- De organisatie waar u gaat werken zet de aanvraag voor u klaar
- U krijgt een e-mail waar in staat wat u moet doen
- U logt in met DigD en geeft aan of uw gegevens juist zijn. 
- Als u moet betalen, kan dat met iDeal

Na ongeveer een week krijgt u de VOG thuisgestuurd. 

Meer informatie over VOG vindt u op www.justis.nl. U kunt ook contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator van uw organisatie.

Vrijwilligerswerk