Onkostenvergoeding vrijwilligerswerk

Vrijwilligersorganisaties zijn niet verplicht tot het vergoeden van onkosten. Maar de meeste organisaties doen het wel. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten of telefoonkosten.

Hoe hoog mag de vergoeding zijn?
De overheid heeft met de Belastingdienst afgesproken de onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk tot een bepaald bedrag belastingvrij te houden. U mag maximaal € 180 per maand en maximaal € 1800 per jaar aan onkostenvergoeding ontvangen, zonder daarover belasting te hoeven betalen en zonder aan te hoeven tonen waarvoor u de kosten maakt. Per uur is een bedrag tot € 4,50 belastingvrij, voor jongeren tot 23 jaar is dat € 2,50 per uur. U moet de onkostenvergoeding wel opgeven bij de Belastingdienst.

Hoger bedrag
Krijgt u meer geld? Dan moet u met bonnen, kaartjes enzovoort bewijzen dat u ook echt meer onkosten gemaakt hebt. Kunt u dat niet? Dan wordt de onkostenvergoeding gezien als inkomen en moet u belasting betalen.

Uitkering
Hebt u een uitkering? Dan geldt ook dat de onkostenvergoeding tot de hierboven genoemde bedragen niet als inkomen wordt beschouwd, zonder dat de u hoeft aan te tonen waarvoor u de kosten hebt gemaakt. De vergoeding wordt niet ingehouden op uw uitkering.
Normaal hebt u bij een (bijstands)uitkering alleen recht op de vrijlating van deze vaste onkostenvergoeding als u 27 jaar of ouder bent. Maar vanwege de coronacrisis geldt de vrijlating in ieder geval tot 1 oktober 2021 ook voor u als u jonger bent dan 27 jaar.

Meer informatie
Op deze websites vindt u meer informatie over vrijwilligersvergoedingen:

Vrijwilligerswerk