Pesten

Waarom pesten mensen elkaar? En wat is cyberpesten? Misschien word je zelf wel gepest. Hier vind je meer informatie over dit onderwerp.

Uw kind pest anderen

Pesten komt vooral voor in de hoogste klassen van de basisschool en de eerste klassen van de middelbare school. Het gebeurt niet alleen op school en in andere sociale situaties, maar ook via internet. Waardoor kunnen kinderen gaan pesten, wat zijn de gevolgen en wat kunnen ouders doen? Waarom...

Cyberpesten

Pesten via internet, of de mobiele telefoon heet cyberpesten. Het is net zo erg als gewoon pesten. Wat kunnen kinderen doen om cyberpesten te voorkomen? Houd wachtwoorden en inlognamen geheim, ook voor vrienden. Denk goed na over wat je over jezelf op internet zet. Denk ook na over foto's. Als...

Help mijn kind wordt gepest

Mijn kind wordt gepest

Denkt u dat uw kind gepest wordt? Grijp dan in. Want pesten heeft grote gevolgen. Kinderen die gepest worden, voelen zich vaak eenzaam, verdrietig, onzeker en bang. Het is belangrijk om samen met je kind naar een oplossing te zoeken.

Word je kind gepest? 

Kinderen...

Onderwijsprotocol pesten

Onderwijsprotocol pesten

Alle scholen hebben een ' Nationaal onderwijsprotocol pesten '. Dat betekent dat de school verschillende dingen doet om te voorkomen dat er wordt gepest. Nationaal onderwijsprotocol pesten Bij het ‘Nationaal onderwijsprotocol pesten’ betrekt de school alle partijen bij het aanpakken van...