Voorbereiden op het inburgeringsexamen

Voorbereiden op het inburgeringsexamen

U beslist zelf hoe u zich voorbereidt op het examen. U kunt een inburgeringscursus volgen of met een vrijwilliger op stap. U kunt het ook allebei doen. U hebt 3 jaar de tijd om het inburgeringsexamen te halen. Dit heet de inburgeringstermijn. In de brief van DUO of van de gemeente staat wanneer de inburgeringstermijn begint.

Inburgeringscursus
U moet de cursus en de examens zelf betalen. Het heeft voordelen om een inburgeringscursus te volgen bij een school of cursusinstelling met een keurmerk van Blik op Werk (BOW):

  • Alleen voor die scholen en instellingen kunt u geld lenen van DUO.
  • Volgt u een cursus bij een school met een keurmerk maar bent u niet op tijd klaar met inburgeren, dan kunt u om een verlenging met 2 jaar vragen. Krijgt u geen verlenging of hebt u nog meer tijd nodig, dan krijgt u misschien een lagere boete.

Goedgekeurde scholen of cursusinstellingen met een keurmerk van BOW zijn alleen te vinden op zoekinburgerschool.nl.

Kosten inburgeringscursus
De hele inburgeringscursus duurt ongeveer 600 uur. Na invoeren van het taalniveau op zoekinburgerschool.nl, staat bij iedere school ook een uurtarief vermeld. Het uurtarief is het bedrag dat de cursus kost per uur. Een school bepaalt zelf wat de kosten zijn voor een cursus. Omdat iedere school op een andere manier lesgeeft, zullen de kosten ook verschillen.
U kunt bij DUO een lening krijgen voor de inburgeringscursus en de inburgeringsexamens. U kunt de lening in 10 jaar terugbetalen met een vast maandbedrag.
Informatie over de lening vindt u op inburgeren.nl.
Hebt u een asielvergunning, dan hoeft u de lening niet terug te betalen als u op tijd uw diploma, een ontheffing of een algehele vrijstelling krijgt.

Geen inburgeringscursus
Misschien vindt u dat u geen inburgeringscursus nodig hebt omdat u zich al goed in het Nederlands kunt redden. Dan kunt u kiezen:

  • U doet het inburgeringsexamen zonder cursus. Op hetbegintmettaal.nl vindt u organisaties met vrijwilligers die u graag helpen beter Nederlands te leren. Klik op 'Zoek je taalcoach'. U vindt de organisaties op de kaart.
    Op inburgeren.nl staan oefenexamens. Op oefenen.nl kunt u oefenen met de Nederlandse taal.
  • U doet een Nt2-cursus Programma I of II. Deze cursus sluit u af met het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2). De Nt2-cursus is moeilijker dan een inburgeringscursus. Maar u hebt er wel veel aan. Als u het examen haalt, kunt laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende kent om te kunnen werken of te studeren. U hebt meer kans op beter betaald werk. Elk examenonderdeel kost € 45. Een volledig examen van 4 onderdelen kost dus € 180. Dit geldt voor zowel Programma I als Programma II.
    Let op: U moet naast het staatsexamen nog het examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) en het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) doen.
    Informatie over het Staatsexamen Nt2 vindt u op staatsexamensnt2.nl. Op de site kunt u ook oefenen met voorbeeldexamens.

Coronacrisis en inburgeringexamens
De meeste inburgeraars hebben extra tijd om in te burgeren omdat de examenlocaties gesloten zijn (geweest) in verband met de coronacrisis. Zij krijgen voorlopig geen boete. Zij krijgen over elke verlenging een brief van DUO. Meer informatie over de examens is te vinden op inburgeren.nl/coronavirus/examens-en-diplomas.

Meer weten?
Wilt u meer weten? Belt u dan de gemeente of DUO.

Nieuwe Nederlanders