Inburgeringsexamen niet halen

Inburgeringsexamen niet halen

U hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Slaagt u niet op tijd voor uw examen? Dan kunt u een boete krijgen. Daarna moet u toch nog examen doen. U krijgt 2 jaar extra de tijd om het examen te halen. U moet het inburgeringsexamen opnieuw doen tot u slaagt. U moet ook steeds examengeld betalen. Zolang u inburgeringsplichtig bent, krijgt u geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Ook de verlenging van uw verblijfsvergunning kan in gevaar komen. En u kunt niet naturaliseren.

Verlenging inburgeringstermijn
Hebt u goed uw best gedaan om in te burgeren? Lukt het u toch niet om op tijd voor het examen te slagen, dan kunt u ook om verlenging van de inburgeringstermijn vragen. U kunt 2 jaar extra de tijd krijgen. Er zijn 4 voorwaarden.

  • U hebt minimaal 300 uur inburgeringscursus gedaan.
  • U hebt de cursus gevolgd bij een goedgekeurde school. De goedgekeurde scholen hebben een keurmerk van Blik op Werk (BOW) en ze staan op zoekinburgerschool.nl.
  • U hebt alle onderdelen die u niet hebt gehaald 2 keer of vaker gedaan; ook ONA, inburgeringsexamens en Nt2-examens tellen mee.
  • Uw inburgeringstermijn is meer dan 2,5 jaar geleden begonnen.

U kunt ook verlenging vragen in de volgende gevallen:

  • U bent analfabeet. U kunt namelijk niet lezen of schrijven.
  • U bent langer dan 3 maanden ziek geweest. Of een familielid is langer dan 3 maanden ziek geweest of overleden terwijl u moest inburgeren.
  • U bent vrouw en hebt een kind gekregen.

Verlenging vraagt u aan bij DUO. Moet u inburgeren van de gemeente, dan vraagt u verlenging aan bij de gemeente. U kunt niet eerder verlenging vragen dan 6 maanden voor het einde van de inburgeringstermijn.

Extra begeleiding door gemeente
Hebt u al € 7.500 bij DUO geleend en moet u binnen 12 maanden geslaagd zijn voor uw inburgeringsexamen? Of hebt u al € 9.500 geleend bij DUO en hebt u nog geen inburgeringsdiploma? Dan kunt u de gemeente vragen om extra begeleiding en advies zodat u toch binnen  de termijn kunt inburgeren. U valt dan in de groep ELIP (Einde Lening nog InburgeringPlichtig).

Ontheffing
Als het inburgeren echt niet lukt, kunt u misschien ontheffing van de inburgeringsplicht krijgen. U hoeft dan het inburgeringsexamen niet meer te halen. Ontheffing vraagt u aan bij DUO. Moet u inburgeren van de gemeente, dan vraagt u ontheffing aan bij de gemeente. Met een ontheffing die niet ouder is dan 3 jaar kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd krijgen of Nederlander worden. U moet dan wel aan de overige vereisten voldoen.

Ontheffing wegens aantoonbaar geleverde inspanningen
U kunt DUO om een 'ontheffing wegens aantoonbaar geleverde inspanningen' vragen. U moet dan minimaal 600 uur een cursus hebben gevolgd bij een school met een keurmerk van Blik op Werk (BOW) en minimaal 4 keer gezakt zijn voor de onderdelen waarvoor u niet bent geslaagd.
U krijgt geen ontheffing alleen omdat u niet kunt lezen en schrijven. U moet dan minimaal 600 uur een inburgeringscursus hebben gedaan bij een instelling met een keurmerk van Blik op Werk (BOW). En u moet een toets Nederlands lezen en schrijven doen bij DUO. De toets kost € 150.
Moet u inburgeren van de gemeente, dan bepaalt de gemeente op welke voorwaarden u ontheffing krijgt wegens aantoonbaar geleverde inspanningen.

Ontheffing op psychische of medische gronden
U kunt een 'ontheffing op psychische of medische gronden' krijgen als u een verstandelijke beperking hebt of als u te ziek bent om het examen te kunnen halen. U moet dan wel een beperking of chronische ziekte hebben. Dat betekent dat u niet meer beter wordt.
Als u een brief van DUO hebt dat u inburgeringsplichtig bent, vraagt u een keuring aan bij Argonaut.U moet de keuring zelf betalen. De keuring kost € 225. U kunt ook in 3 termijnen van € 85 betalen, tot een totaalbedrag van € 255. Hebt u een brief van de gemeente, dan wijst de gemeente een keuringsarts aan. U moet de keuring zelf betalen.

Meer informatie
U vindt meer informatie over verlenging en ontheffing op inburgeren.nl. U kunt ook om informatie vragen bij de gemeente of bij DUO.

Nieuwe Nederlanders