Nieuwe Nederlanders

Als nieuwe Nederlander heeft u waarschijnlijk veel vragen. De Stichting Palet in Oldenzaal kan u bij veel zaken helpen. Lees hier meer over de verschillende onderwerpen.

Nederlander worden

Nederlander worden

U kunt Nederlander worden door geboorte of erkenning , door optie en door naturalisatie. U moet afstand doen van andere nationaliteit(en) als u Nederlander wilt worden. Maar dat hoeft niet altijd. U vindt meer informatie over afstand doen van uw nationaliteit op IND.nl . Optie Als u hier geboren...

Moet u inburgeren?

Moet u inburgeren?

Inburgeren is wettelijk verplicht. En meedoen in Nederland is gemakkelijker als u ingeburgerd bent. U weet dan wat de Nederlandse gewoontes zijn. U kunt praten met de mensen in uw buurt. U kunt werk zoeken of een beter betaalde baan zoeken. Brief van DUO of van de gemeente Hebt u een brief van...

Nederlandse taal

Nederlandse taal

Goed Nederlands kunnen lezen en schrijven is nodig in het dagelijkse leven. Voor wie in Nederland niet goed kan lezen en schrijven, kan de weg naar bijvoorbeeld de dokter, het ziekenhuis en of het Gemeentehuis heel lastig zijn. Formulieren invullen, de post lezen, werken met de computer of...

Inburgeringsexamen en participatieverklaring

Inburgeringsexamen en participatieverklaring

De vragen van de inburgeringsexamens gaan over Nederlandse regels en gewoontes. U moet tijdens de examens ook laten zien dat u de Nederlandse taal goed genoeg kunt begrijpen, spreken en lezen en schrijven. Examenonderdelen Er zijn 6 examenonderdelen: Spreken, Luisteren, Lezen, Schrijven, Kennis...

Voorbereiden op het inburgeringsexamen

Voorbereiden op het inburgeringsexamen

U beslist zelf hoe u zich voorbereidt op het examen. U kunt een inburgeringscursus volgen of met een vrijwilliger op stap. U kunt het ook allebei doen. U hebt 3 jaar de tijd om het inburgeringsexamen te halen. Dit heet de inburgeringstermijn. In de brief van DUO of van de gemeente staat wanneer...

Inburgeringsexamen niet halen

Inburgeringsexamen niet halen

U hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Slaagt u niet op tijd voor uw examen? Dan kunt u een boete krijgen. Daarna moet u toch nog examen doen. U krijgt 2 jaar extra de tijd om het examen te halen. U moet het inburgeringsexamen opnieuw doen tot u slaagt. U moet ook steeds examengeld betalen....