Vrijwilliger gezocht voor Humanitas Twente Samen Actief

Binnen Humanitas Twente zijn er verschillende maatjesprojecten die ondersteuning bieden aan mensen die steun van derden kunnen gebruiken. We geloven dat ieder individu sterker is dan hij denkt. is dat even niet het geval, dan ondersteunen we diegene, met een vrijwilliger.

Team Samen Actief is één van deze maatjesprojecten. Samen Actief ondersteunt mensen met een migratieachtergrond; oudkomers, nieuwkomers en statushouders vanaf 18 jaar, die extra steun kunnen gebruiken bij het actief deelnemen aan de samenleving. Als vrijwilliger word je ingezet om de kwaliteiten en mogelijkheden van mensen te vergroten. Dit gebeurt, indien nodig, in eigen taal.

Kenmerken van de doelgroep:
✓ geen tot onvoldoende kennis van de Nederlandse taal wat leidt tot:
o sociale eenzaamheid
o sociale isolement
✓ onbekend met culturele aspecten van de samenleving en het systeem
✓ onbekend met sociale en maatschappelijke infrastructuur en de functionering
daarvan

Kortom: de doelgroep van team Samen Actief heeft behoefte aan ondersteuning op
meerdere leefgebieden.

Als vrijwilliger wordt je ingezet om de kwaliteiten en mogelijkheden van mensen te vergroten. Dit gebeurt, indien nodig, in eigen taal. De ondersteuning is gericht op de bevordering van de actieve deelname aan de samenleving om de zelfredzaamheid van de deelnemer te bevorderen. Als vrijwilliger biedt je door middel van wekelijkse huisbezoeken gedurende periode van een jaar ondersteuning bij meerdere hulpvragen van de deelnemer. 

We bieden: 

 • Een nieuwe uitdaging 
 • De mogelijkheid om iets voor de maatschappij te doen 
 • Het opdoen van (werk) ervaring in een gezellige organisatie
 • Diversiteit aan deelnemers
 • Begeleiding van een coördinator 
 • Training/scholing met certificaat (basistraining)
 • intervisie en themabijeenkomsten 
 • Reiskosten en WA verzekering
Gevraagd: 

We zoeken vrijwilligers die: 

 • 18 jaar of ouder zijn
 • Naast Nederlands een tweede taal spreken zoals: Arabisch, Tigrinya, Farsi, Dari, Pastjoe, Turks of Engels 
 • Interesse hebben in de waarden, normen en achtergronden van anderen 
 • Assertief en actief zijn 
 • Woonachtig in Twente en minimaal 2,5 uur per week beschikbaar zijn 
 • Deel willen nemen aan de basistraining en groepsbijeenkomsten 
 • Een verklaring omtrent gedrag kunnen overdragen

Nieuwsgierig?
Voor meer informatie kun je een mail sturen naar m.karademir@humanitas.nl

Met maatjes meer mens!
Humanitas Twente wil een bijdrage leveren aan een sterke en humane samenleving. We geloven dat ieder individu sterker is dan hij denkt. Is dat even niet het geval, dan ondersteunen we diegene met een vrijwilliger, zodat hij vroeg of laat zelf weer verder kan. Bij Humanitas Twente zijn er verschillende activiteiten waarbij vrijwilligers worden ingezet. Deze activiteiten zijn gekoppeld aan de thema’s; opvoeden, opgroeien, eenzaamheid, thuisadministratie en integratie.

Organisatie: 
Doelgroep: 
volwassenen
Sector: 
welzijn & zorg

Reageer op deze vacature