Voorleesvrijwilliger

De voorlezer wordt gekoppeld aan een gezin met kinderen tussen de 2 en 8 jaar. De voorlezer komt een half jaar lang (20x) op een vast moment in de week bij een gezin thuis om de kinderen voor te lezen. De voorlezer brengt met het gezin een bezoek aan de bibliotheek voor een rondleiding. Door voor te lezen, breng je leesplezier in het gezin, maak je ouders en kinderen bekend met het voorleesritueel en stimuleer je de kinderen in de taalontwikkeling. Je geeft de ouders handvatten om het voorlezen een vaste plek te geven in het gezin. Daarin word je begeleid door de coördinator. Daarnaast word je getraind in interactief voorlezen en boekkeuze. Contacten De voorlezer wordt begeleidt door de coördinator VoorleesExpress

Gevraagd: 

flexibiliteit; probleemoplossend vermogen en welwillendheid staan voorop - nieuwsgierigheid; naar andere culturen en hun tradities en leefwijzen - openheid; over je eigen cultuur, tradities en leefwijze - communicatie; goed bereikbaar zijn voor je coördinator en gezin - punctualiteit; in afspraken en bijeenkomsten - omgang met kinderen; geduld en spontaniteit - interactiviteit; kunnen improviseren tijdens voorlezen - enthousiasme; in het algemeen en specifiek over lezen en voor boeken - positieve houding; optimistische uitstraling en levendig kunnen vertellen - kan grenzen stellen en doorverwijzen - leeftijd minimaal 18 jaar - woont in gemeente Oldenzaal - Bereid tot een gemiddeld inzet van 60 uur per half jaar. Voorlezers beheersen de Nederlandse taal vloeiend.

Taken: 

- voorbereindende werkzaamheden 

- voorlezen bij een gezin thuis

Organisatie: 
Werkzaamheden: 
educatie
gezelschap
Doelgroep: 
kinderen
Vergoeding: 

nvt

Sector: 
welzijn & zorg
Werktijden: 

Het voorlezen vindt voornamelijk plaats na schooltijd (vanaf 14:15)

 

Reageer op deze vacature