Onderhoud heemtuin

De boerderij van NMECO de Höfte is gelegen op de flank van de Oldenzaalse stuwwal, met grote hoogte verschillen en een verscheidenheid in bodemgesteldheid. In de directe omgeving van de Höfte is het eeuwenoude landschap van de stuwwal goed bewaard gebleven. Binnen dit geheel vormt het ontwikkelen van een heemtuin een unieke maar een doeltreffende gedachtegang.

De Heemtuin is “ontwikkeld en aangelegd” in 2005. Bij de aanleg zijn plaatselijk andere grondsoorten –van hoofdzakelijk de bemeste weilanden- verwijderd. Hierdoor ontstond een variatie in grondsoorten en bodemprofielen. Gebruik makend van een gevarieerde loop van bronnen, vijverpartijen, sloten en paden is een afwisselend landschap ontstaan waarin veel planten en dieren een plaats vinden.

Door natuurlijk beheer bezit de heemtuin nu al een zeldzame plantengroei, in stand gehouden door gericht maaibeheer, snoeien of het wisselen van waterstanden.

Het onderhoud en beheer van de heemtuin is erop gericht om een beeld te geven van het Nederlandse landschap van weleer. Uiteraard wordt dan ook zoveel mogelijk gebruik gemaakt van handgereedschap.

Doelstelling
Het doel van de Heemtuin is om de mensen in contact te brengen met de oorspronkelijke flora en fauna.

Gevraagd: 

Heb je groene vingers en werk je graag in de frisse buitenlucht? Hou je ervan om bezig te zijn in een prachtige omgeving en deze ook steeds een beetje mooier te maken? Dan zoeken we jou!

Taken: 

Het onderhouden van een prachtige tuin met unieke landschappen en bijbehorende planten.

Werkzaamheden: 
buitenwerk
Doelgroep: 
jongeren
ouderen
volwassenen
Vergoeding: 

Geen financiele vergoeding.

Sector: 
natuur
Werktijden: 

Vooralsnog is de heemtuingroep alleen actief op de dinsdagmiddag tussen 13 uur tot 15.30 uur.

Reageer op deze vacature