Medewerker Voedselveiligheid

Voedselbank OostTwente (VBOT) werkt met voedsel. Hierdoor moet worden voldaan aan wettelijke regelgeving omtrent voedselveiligheid. VBOT heeft een eigen groen certificaat. Hierdoor voldoen we aan de minimale eisen opgesteld door de Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit (NVWA). Deze heeft speciaal voor de voedselbanken in Nederland een document opgesteld, het Infoblad 76O (download *.pdf) met richtlijnen waaraan we moeten voldoen om veilig met voedsel te kunnen/mogen werken. Er worden jaarlijks steekproefsgewijs controles gehouden bij alle voedselbanken.

De laatste jaren zijn door VBOT grote stappen gezet om de regelgeving in de bedrijfsvoering te verwerken en na te leven. Dit is gelukt door een VWA medewerker voedselveiligheid aan te wijzen.

Door vertrek van huidige VWA medewerker ontstaat een vacature.  De huidige VWA medewerker heeft aangegeven per 1-1-2024 te willen stoppen en heeft ruim de tijd om zijn opvolger in te werken.

Van deze medewerker wordt verwacht om de bedrijfsvoering blijvend te laten voldoen aan de regelgeving. Belangrijk hierbij is om nut en noodzaak ervan op de overige vrijwilligers over te brengen. Dit kan door het geven van interne trainingen en steekproefsgewijs uitvoeren van interne controles.

Gevraagd: 
  • Kennis van inrichten en werking van een kwaliteitssysteem.
  • Kennis van regelgeving omtrent voedselveiligheid is een pre.
  • Pro-Actief kunnen handelen.
  • Goede contactuele eigenschappen
Taken: 

Wettelijke Regelgeving vertalen in de voedselbank processen.

Werkzaamheden: 
administratie
bestuur
informatie & advies
organisatie & coördinatie
voorlichting
Doelgroep: 
volwassenen
Vergoeding: 

Er is geen sprake van een financiële vergoeding. Dit is het beleid dat door Voedselbanken Nederland is opgesteld en door Voedselbank OostTwente wordt gevolgd.   

Sector: 
hulpverlening en zorg
Werktijden: 

Geen vaste werktijden. Alle werkzaamheden kunnen naar eigen inzicht worden uitgevoerd.

Reageer op deze vacature