Impuls zoekt pianist voor het Alzheimer Café Oldenzaal (in het Michgoriushuis)

De stuurgroep Alzheimer Oldenzaal organiseert 9 keer per jaar het Alzheimer Cafe in Oldenzaal. Daarnaast organiseren zij ook incidentele bijeenkomsten of activiteiten die betrekking hebben op het geven van informatie en voorlichting over dementie. Dit doen zijn onder auspiciën van Alzheimer Nederland.  In de stuurgroep Alzheimer Oldenzaal zitten medewerkers van de volgende organisaties: Impuls Oldenzaal, Zorgfederatie Oldenzaal, de Zorggroep Sint Maarten, Mediant en CarintReggeland. Daarnaast maken enkele ervaringsdeskundigen (vrijwilligers) deel uit van deze stuurgroep.

Het Alzheimer Café Oldenzaal is een informeel trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Plaatselijke en regionale zorg- en welzijnsinstellingen verzorgen in samenwerking met een aantal vrijwilligers de maandelijkse bijeenkomsten in het Alzheimer Café.

Tijdens deze bijeenkomsten worden onderwerpen behandeld waarmee de mensen met dementie en hun mantelzorgers te maken hebben. De avonden starten meestal met een inleiding door een deskundige. U krijgt informatie aangereikt over de omgang met dementie. U kunt lotgenoten ontmoeten, ervaringen uitwisselen en raad vragen aan deskundigen. De avond wordt muzikaal ondersteund door een vrijwilliger die piano speelt.

We zijn nu op zoek naar een nieuwe vrijwillige pianist. Lijkt dit u leuk om te doen, dan nodigen wij u van harte uit om te reageren.

Gevraagd: 

Iemand die het leuk vindt om op de achtergrond rustige piano muziek te maken. Voor deze functie is het wenselijk maar niet noodzakelijk dat je affiniteit hebt met dementie.

Taken: 

De binnenkomst (van 19.00 uur tot 19.30)  van de bezoekers van het Alzheimer Café muzikaal omlijsten. 

Werkzaamheden: 
activiteitenbegeleiding
creatief
welzijn & zorg
Doelgroep: 
ouderen
volwassenen
Vergoeding: 

in Overleg

Sector: 
cultuur
welzijn & zorg
Werktijden: 

Het Alzheimer Café is elke laatste donderdag van de maand geopend (behalve in juli, augustus en december) De pianist hoeft alleen aanwezig te zijn van 19.00 uur tot 19.30 uur. Natuurlijk is zij/hij ook de rest van de avond welkom.

Reageer op deze vacature