Impuls zoekt een buurtbemiddelaar

Iedereen wil graag prettig wonen. Dat lukt niet altijd doordat mensen overlast van buren ervaren. Vaak lukt het buren prima om daarover in gesprek te gaan met elkaar, maar soms ook niet. Buurtbemiddeling kan dan mogelijk helpen door de onderlinge communicatie weer op gang te brengen. Buurtbemiddelaars zetten zich hiervoor in. Om de drempel voor buurtbemiddeling te verlagen is inzet van buurtbemiddeling gratis voor inwoners van Oldenzaal.

Een buurtbemiddelaar trekt op met een collega-buurtbemiddelaar. Zij maken een afspraak met beide buren afzonderlijk zodat beiden hun verhaal kunnen vertellen; contactgegevens hiervoor worden via de coördinator buurtbemiddeling gelegd. Als alle gesprekspartners dat willen wordt vervolgens een gezamenlijk bemiddelingsgesprek gepland. De bemiddelaars dragen zorg voor een goed verloop van het gesprek zodat de buren samen over hun problemen kunnen praten en duidelijke afspraken kunnen maken met elkaar. 

De betrokken buren nemen op vrijwillige basis deel aan een buurtbemiddelingsgesprek en zijn zelf verantwoordelijk voor hun conflict en de oplossing daarvan.

Buurtbemiddelaars zijn neutraal en oordelen niet over wie ‘gelijk heeft’. Ze zijn onpartijdig, of beter gezegd, meervoudig partijdig. Buurtbemiddelaars behandelen informatie dit tijdens de bemiddeling naar voren komt vertrouwelijk.

Gevraagd: 

Wij zoeken een vrijwilliger die:

 • goed en geduldig kan luisteren
 • empathisch is
 • een open houding heeft
 • geen normen en waarden oplegt
 • onpartijdig, neutraal en onbevooroordeeld is
 • in staat is om te reflecteren
 • helder kan communiceren
 • gemeenschappelijke belangen naar boven kan halen
 • evenwichtig is
 • respectvol met mensen omgaat
 • integer is
 • bereid is om een opleiding tot buurtbemiddelaar te volgen
 • bereid is tot deelname aan intervisiebijeenkomsten met collega buurtbemiddelaars
 • met enige regelmaat beschikbaar is
Taken: 

De vrijwilligerswerkzaamheden bestaan uit:

 • het maken van afspraken voor gesprekken met betrokken partijen
 • het voeren van bemiddelingsgesprekken (samen met een collega bemiddelaar)
 • terugkoppeling naar de coördinator buurtbemiddeling
Organisatie: 
Werkzaamheden: 
activiteitenbegeleiding
informatie & advies
overig
welzijn & zorg
Doelgroep: 
jongeren
ouderen
volwassenen
Vergoeding: 

Niet van toepassing.

Sector: 
belangenbehartiging
overig
Werktijden: 

De werktijden worden bepaald in overleg met de coördinator, de collega bemiddelaars en uiteraard met betrokken partijen

Reageer op deze vacature