Het Praathuis zoekt vrijwilligers die anderen de Nederlandse taal willen leren

De gemeente Oldenzaal, Stichting Lezen en Schrijven, Bibliotheek Oldenzaal, Impuls en het ROC van Twente stimuleren mensen met een taalachterstand om beter te leren lezen en schrijven. Voor het Taalpunt zoeken bovenstaande partijen enthousiaste mensen die zelf de taal goed beheersen en als taalvrijwilliger aan de slag willen. In Nederland wonen 2,5 miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen.

In Oldenzaal gaat het om bijna 3.000 volwassenen. De maatschappij vraagt steeds meer van iedereen: digitale vaardigheden, formulieren invullen, je kinderen op school helpen, cursussen voor je werk volgen, enz. Als taalvrijwilliger helpt u iemand om beter te lezen en te schrijven. Gedurende één of meerdere uren per week heeft u contact met een deelnemer om samen te oefenen. Als taalvrijwilliger spreekt u zelf dit tijdstip af met de deelnemer. U maakt afspraken op welke manier u samen aan de slag gaat (individueel of in een groepje) en ook de locatie is in onderling overleg: in de bibliotheek, bij de deelnemer thuis of in uw eigen organisatie. Met een paar uur per week helpt u iemand echt vooruit!

Gevraagd: 
  • U bent enthousiast om samen met de  groep deelnemers aan de slag te gaan met het praten in de Nederlandse taal
  • U heeft affiniteit met mensen die om wat voor reden ook moeite hebben met  spreken, lezen en schrijven.
  • U bent enkele uren per week beschikbaar (op een vast af te spreken moment).
  • U beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
  • U kunt goed contacten leggen met mensen
Taken: 
  • Het voorbereiden van de bijeenkomst,
  • Het ondersteunen van de deelnemers in het spreken van de Nederlandse taal;
  • Het gesprek met de deelnemers op gang houden;
  • De maatschappelijke betrokkenmheid van deelnemers vergroten door heb te inforneren over locale activiteiten.

 

Werkzaamheden: 
activiteitenbegeleiding
educatie
gezelschap
informatie & advies
voorlichting
welzijn & zorg
Doelgroep: 
ouderen
volwassenen
Sector: 
welzijn & zorg
Werktijden: 

Elke vrijdag van  12.30-14.00 uur met uitzondering van de schoolvakanties.

Reageer op deze vacature