Dierverzorging op vrijdag

Natuur Milieu Educatief Centrum De Höfte is in Oldenzaal een plek van ontmoeting tussen mens, dier en natuur. De boerderij van De Höfte ligt midden in het park De Roosboer, tussen de wijken De Graven Es en de Essen. De Höfte stelt zicht tot doel zowel kinderen als volwassenen bewust te maken van de natuur en het milieu om zich heen en daarmee aan te zetten tot natuur- en milieubewust gedrag. Onderdeel van De Höfte vormen de Heemtuin en de Kinderboerderij.

Doelstelling

Kinderboerderij de Höfte is laagdrempelige recreatie dicht bij huis. De Höfte heeft als doel om het publiek – en met name de jeugd van 4 tot 15 jaar – op een plezierige wijze in contact te brengen met het boeren- en buitenleven. Kinderen kunnen hier leren omgaan met dieren, waarbij het uitgangspunt is dat zij leren op een respectvolle manier om te gaan met alles wat leeft. Dit wordt gerealiseerd door het geven van voorlichting, educatie en informatie. Ook worden er lessen gegeven aan scholen en kunnen kinderen meewerken op de boerderij.

Een tweede doelstelling van de kinderboerderij is om zeldzame huisdierrassen op de kinderboerderij te houden. Op deze manier wil de kinderboerderij haar steentje bijdrage aan het behoud van deze rassen.

Dieren

Op de kinderboerderij is er bewust voor gekozen om zoveel mogelijk Nederlandse zeldzame huisdierrassen te houden. Veel kippen, koeien, geiten en schapen zijn zeldzame Nederlandse huisdierrassen. Met deze dieren wordt gericht gefokt. In de afgelopen jaren is er een fokprogramma opgezet om de kwaliteit van de rassen te verbeteren. Natuurlijk wordt er bij de dieren ook op gelet of ze geschikt zijn voor de kinderboerderij. De dieren moeten rustig en vriendelijk zijn. Het voordeel hiervan is dat de dieren die op de kinderboerderij geboren worden, bijna allemaal verkocht worden aan liefhebbers van het een desbetreffend ras. Het zijn namelijk niet alleen mooie, maar ook heel lieve dieren!

Gevraagd: 

Hou je ervan fysiek bezig te zijn in de buitenlucht en ben je een dierenliefhebber die van aanpakken weet, dan zoeken we jou! Ervaring met (landbouw) dieren is een pré maar niet noodzakelijk.

Taken: 
  • Dieren voeren.
  • Dierverblijven schoonmaken.
  • Het in de gaten houden van de gezondheid van onze dieren.
  • Bezoekers indien gewenst informeren.
  • Het erf en de boerderij netjes houden.
Werkzaamheden: 
buitenwerk
dierenverzorging
gastvrouw / gastheer
Doelgroep: 
jongeren
ouderen
volwassenen
Vergoeding: 

Geen financiele vergoeding.

Sector: 
natuur
Werktijden: 

Op Vrijdagen van 8.30 tot 16.30/ 17.00 uur. Alleen in de ochtend of in de middag is ook mogelijk!

Reageer op deze vacature