Vervoer

Heeft u vragen over bijvoorbeeld vervoersdiensten, rijbewijs of parkeerkaarten? Dan vindt u hier de informatie.

Taxi

Ziekenvervoer

De huisarts, specialist en fysiotherapeut zijn vaak niet naast de deur. Veel mensen reizen met een auto, het openbaar vervoer of een taxi naar hen toe. Dit heet gezondheidszorgvervoer, zittend ziekenvervoer of kortweg: ziekenvervoer. Basisverzekering De zorgverzekeraar vergoedt ziekenvervoer...

Vervoersdiensten

Vervoerdiensten

Er zijn veel mogelijkheden voor vervoer in en rond Oldenzaal. U kunt denken aan het openbaar vervoer of een taxi. Zo kan iedereen op de plek komen waar hij of zij moet zijn. 

Voor minder mobiele Oldenzalers kan het lastig zijn om deel te nemen aan het sociale en maatschappelijke leven....

Aangepaste vervoermiddelen

Er zijn verschillende soorten aangepaste vervoermiddelen voor mensen met een beperking. Hebt u een aangepast vervoermiddel nodig? Meld u dan aan bij het Wmo-loket van de gemeente. Aangepaste fietsen Hierbij kunt u denken aan een driewielfiets; een rolstoelfiets; een handbiker. Meer informatie...

Rijbewijs inleveren vanwege ziekte of beperking

Wat gebeurt er als u al jaren rijdt en plotseling te maken krijgt met gezondheidsproblemen? Officieel bent u niet verplicht om een ziekte of beperking te melden. Maar voor uw eigen veiligheid én de veiligheid van andere mensen in het verkeer is het wel verstandig om bij twijfel contact op te...

Rijbewijs en beperking

Rijbewijs en beperking

Iedereen die zijn rijbewijs wil halen moet voor het praktijkexamen een Gezondheidsverklaring invullen. Als u een of meer vragen met 'ja' beantwoordt dan moet uw eigen arts aangeven welke gezondheidsproblemen u hebt en hoe erg ze zijn. De Gezondheidsverklaring stuurt u digitaal op naar het CBR....

parkeerkaart

Gehandicaptenparkeerkaart

Mensen met een beperking die heel slecht kunnen lopen of rolstoelgebonden zijn, kunnen een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Drie soorten Er zijn drie soorten gehandicaptenparkeerkaarten: De bestuurderskaart (B), voor als u zelf autorijdt. De passagierskaart (P), voor als u met iemand...

parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart

Parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u niet overal parkeren. Waar mag het wel en waar mag het niet? Waar mag u met uw gehandicaptenparkeerkaart wel parkeren? Op uw eigen gehandicaptenparkeerplaats. Op een algemene parkeerplaats voor gehandicapten. Staat er hier een bord voor maximale...

Gehandicaptenparkeerplaats

Een gehandicaptenparkeerplaats is een gereserveerde parkeerplaats. Anderen mogen hun auto hier niet parkeren. Verschillende soorten Er zijn verschillende soorten gehandicaptenparkeerplaatsen. Voor sommige gelden extra regels. Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen Algemene...