Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg betekent letterlijk zorg om het lijden te verzachten. Of anders gezegd: het liefdevol omgaan met mensen in de laatste fase van hun leven.

Het gaat vooral om het voorkomen van pijn. En om liefde, warmte en respect en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te geven aan iemand voordat hij gaat sterven. Ook omgaan met wensen, verwachtingen, afscheid nemen en praten over de angst voor de dood horen daarbij. Mensen kunnen thuis palliatieve zorg krijgen. Maar het kan ook in een hospice of in een verpleeghuis of een ziekenhuis.

Thuis sterven

De meeste ernstig zieke mensen willen graag thuis sterven. Wilt u dat ook? Dan kunt u palliatieve zorg krijgen van:

Vergoeding

Palliatieve zorg thuis kunt u vergoed krijgen via uw zorgverzekering of, als u een Wlz-indicatie hebt, via de Wet langdurige zorg (Wlz). Uw huisarts kan u meer informatie geven.

Meer informatie

Meer informatie over palliatieve zorg kunt u vinden op deze websites:

Ondersteuning en zorg