Net uit het ziekenhuis

Net uit het ziekenhuis

Wordt u ontslagen uit het ziekenhuis? Mag u naar huis maar bent u nog niet in staat uzelf goed te verzorgen? Dan kunt u hulp krijgen.

Zorg thuis
Een transferverpleegkundige in het ziekenhuis zorgt ervoor dat er bij u thuis hulp komt. Hij schakelt de wijkverpleging in. De transferverpleegkundige regelt ook hulpmiddelen voor thuis mochten deze nodig zijn, bijvoorbeeld een hoog-laagbed of een zuurstofapparaat.

Tijdelijke opname
Soms vinden de artsen in het ziekenhuis tijdelijke opname in een verpleeg- of verzorgingshuis of revalidatiecentrum nodig voor een patiënt. Bijvoorbeeld om te revalideren of om aan te sterken. Dit heet eerstelijnsverblijf (elv). Als dit voor u geldt dan bespreekt de arts het met u. De transferverpleegkundige regelt de tijdelijke opname. U kunt ook naar een zorghotel. Het is wel nodig dat uw zorgverzekeraar een contract heeft met de instelling die u de zorg levert.

Vergoeding
Uw zorgverzekeraar betaalt zowel de zorg thuis als de elv. U betaalt geen eigen bijdrage maar wel eigen risico.

Zorgverlof
Gaat uw partner of een van uw kinderen u verzorgen als u net uit het ziekenhuis komt? Heeft deze mantelzorger een baan? Het is mogelijk zorgverlof te krijgen. Hoe dit geregeld is staat in de cao. De mantelzorger vraagt het verlof 2 weken van te voren schriftelijk aan bij de werkgever.

Ondersteuning en zorg