Week tegen eenzaamheid donderdag van start

Bijna 1600 75-plussers voelen zich eenzaam in Oldenzaal

Deze week op donderdag 30 september, start de Week tegen Eenzaamheid. Door het hele land is er dan extra aandacht voor het thema eenzaamheid. In veel plaatsen zijn er speciale activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen. Iedereen kan deelnemen aan de Week tegen Eenzaamheid door het bezoeken of organiseren van een activiteit. Ook in Oldenzaal worden verschillende activiteiten georganiseerd. Zo organiseert Impuls ‘Kom erbij’ en kunt u aansluiten bij (bestaande) activiteiten die zij voor verschillende doelgroepen organiseren. Want eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen.

Eenzaamheid
Meer dan een miljoen mensen in Nederland voelen zich erg eenzaam. In Oldenzaal gaat het om bijna 1600 75-plussers. Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt, leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico’s, minder mee kunnen doen in de samenleving en het gevoel van het tekortschieten van welzijn of geluk. Er kan een vicieuze cirkel ontstaan waarbij deze gevolgen het gevoel van eenzaamheid versterken. Een goede reden om op tijd te handelen.

Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid
De Week tegen Eenzaamheid 2021 wordt in het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Meer dan 240 gemeenten en 150 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties doen mee. Zo ook de gemeente Oldenzaal en Impuls. Zij hebben onlangs hun handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS. Daarmee hebben zij zich gecommitteerd om actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken.

Weten wat jij kunt doen? Kijk op www.eentegeneenzaamheid.nl.