Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt

Waardering voor vrijwilligers in Oldenzaal 

In het nationaal jaar van de vrijwilliger reikt de provincie Overijssel 100 prijzen uit aan mensen, die zich vrijwillig hebben ingezet in de provincie. Want mensen die voor anderen en hun omgeving zorgen, zonder daarvoor betaald te krijgen, verdienen daar alle waardering voor.

Statenlid Sander van Slots heeft daarom vandaag de Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt in de gemeente Oldenzaal aan de vrijwilligers van Stadstheater de Bond, de vrijwilligers van Automaatje (project Impuls) en de vrijwilligers van Zorgfederatie Oldenzaal. Hij reikte de prijzen uit samen met Marianne van Zaalen van vrijwilligerscentrale van Impuls. Dit jaar wordt ook in iedere gemeente een ‘groene’ vrijwilligersprijs uitgereikt door de provincie, in nauwe samenwerking met de groene organisaties in de provincie Overijssel. Deze is in Oldenzaal overhandigd aan de vrijwilligers van IVN Oldenzaal. Deze prijs werd samen met Lilian Dieben van IVN uitgereikt.

Vrijwilligers Stadstheater de Bond
Dankzij alle vrijwilligers kan er op een laagdrempelige manier cultuur aangeboden worden aan Oldenzaal en omgeving. Stadstheater De Bond zorgt voor mooie momenten, inspiratie en beleving door het aanbieden van voorstellingen, films en kunst. Afgelopen jaar was door corona ook een moeilijk jaar waarin professionals en vrijwilligers samen hebben gestreden om cultuuraanbod mogelijk te maken in Oldenzaal.

Vrijwilligers van Automaatje, project Impuls
AutoMaatje is een vervoersservice voor de minder mobiele Oldenzalers. Vrijwilligers plannen de ritten en worden ingezet als chauffeur en indien gewenst als begeleider van de deelnemer. Zij maken kleine (geluks-)momenten mogelijk waardoor mensen mee kunnen blijven doen en hun zelfstandigheid en onafhankelijkheid kunnen behouden. Vervoer met een gouden randje, met oprechte aandacht voor de mens.

Vrijwilligers van Zorgfederatie Oldenzaal
Zorgfederatie Oldenzaal is een organisatie met twee verpleeghuizen en meerdere thuiszorgteams. Zij bieden bewoners wonen met zorg, extramurale zorg en dagbesteding. De vrijwilligers zijn betrokken bij activiteiten als spelletjes spelen, meegaan met uitstapjes, zwemmen met bewoners, fietsen met bewoners op de duofiets en eieren bakken op de afdeling. Bewoners geven dagelijks aan hoe fijn het is wat de vrijwilligers allemaal doen.

Vrijwilligers van IVN Oldenzaal
Deze groep vrijwilligers levert een grote bijdrage aan het gemeentelijke beleid op diverse gebieden. Denk aan Burendagen, het inzaaien van bloemenlinten, advisering bij kapaanvragen en ondersteuning bij boomfeestdagen. Ook dragen ze bij aan het onderhoud van diverse natuurgebieden in en om Oldenzaal, zoals beekdalen, knotwilgen, poelen en heideterrein.