Opnieuw een kookadvies

Vitens doet geen concessies aan de kwaliteit van het drinkwater

Vitens geeft opnieuw een kookadvies af voor gemeente Oldenzaal, gemeente Losser en een klein deel van de gemeente Dinkelland. Dit betekent ook dat het nog geldende kookadvies voor sommige huishoudens in gemeente Losser van kracht blijft. Vitens werkt hard om de kleine hoeveelheid bacteriën nog uit het water te krijgen en treffen daarvoor met spoed rigoureuze maatregelen.

Continue controle van de drinkwaterkwaliteit
Vitens doet geen concessies aan de kwaliteit van het drinkwater. Daarom controleren zij deze voortdurend. De afgelopen periode hebben ze meerdere dagen achter elkaar géén sporen van bacteriën aangetroffen en bleken de maatregelen effectief. Helaas is in de laatste controle vandaag een zeer lage hoeveelheid enterococcen gevonden. Daarom geven zij opnieuw een kookadvies af. Want ook al gaat het dit keer om een minimale hoeveelheid enterococcen, Vitens wil met alle zekerheid kunnen zeggen dat er geen bacteriën meer in het drinkwater zitten.

"Wij vinden het heel erg vervelend dat wij opnieuw een kookadvies moeten afgeven aan onze klanten. Wij begrijpen dat het aanzienlijke impact heeft op de thuissituatie bij onze klanten. Maar wij staan voor de kwaliteit van ons drinkwater en doen er momenteel echt alles aan om zo snel als mogelijk weer schoon en betrouwbaar drinkwater te kunnen leveren”, zegt Hester Latenstein van Voorst, Manager Netbeheer en Levering.

Vitens werkt met spoed aan nieuwe maatregelen
Voor nu geldt er een kookadvies voor de gemeente Oldenzaal, gemeente Losser en een klein deel van de gemeente Dinkelland. Ondertussen zijn zij heel hard bezig om maatregelen te treffen om het water weer van die kwaliteit te laten zijn die klanten van Vitens mogen verwachten. Zij bouwen met spoed een extra installatie in het systeem en de reeds opgestarte werkzaamheden worden voortgezet om het leidingnet grondig op te schonen. De installatie doodt eventuele bacteriën voordat het water het leidingnet in gaat. Tegelijkertijd worden de infrastructuur en het drinkwaterreservoir nogmaals grondig gereinigd. Dit gaat enkele dagen duren. Zolang geldt in ieder geval het kookadvies.

Oorzaak
Het vermoeden dat de bron van de besmetting in een van de drinkwaterreservoirs zit, klopt nog steeds. Dat drinkwaterreservoir is dan ook nog steeds buiten bedrijf gesteld. Vitens is druk bezig met de werkzaamheden.

Meer informatie vindt u op de website van Vitens via 'Kookadvies voor regio Oldenzaal De Lutte en Losser'.