Noodfonds voor Oldenzaalse ondernemingen

Noodfonds voor Oldenzaalse ondernemingen

7 april 2021

Ondersteuning van ondernemers

De gemeenteraad riep onlangs het college op om een Noodfonds in het leven te roepen ter ondersteuning van ondernemingen die tussen wal en schip raken. Het Noodfonds biedt een financieel vangnet voor ondernemingen die als gevolg van de coronamaatregelen in een acute (financiële) noodsituatie verkeren waardoor het voortbestaan in gevaar komt. De Oldenzaalse gemeenteraad stelde hiervoor een bedrag van € 75.000 ter beschikking. Per onderneming kan maximaal € 7.500 uitgekeerd worden. De ondersteuning heeft betrekking op een periode van maximaal 3 maanden.

De Rijksoverheid heeft maatregelen ingevoerd ter ondersteuning van ondernemers en ondernemingen die nadeel ondervinden van de coronamaatregelen. Niet iedere ondernemer komt echter voor die ondersteuning in aanmerking. Met het Noodfonds probeert de gemeente Oldenzaal een vangnet te bieden voor deze ondernemingen. Wilt u een beroep doen op dit fonds? Dan kunt u tot en met 30 april 2021 een aanvraag indienen. De spelregels zijn door het college vastgelegd in beleidsregels. Ondernemers kunnen informatie vinden over de voorwaarden van de regeling en ondersteuning aanvragen via deze website.