Nieuwe fase voor OnshelptOns.nl

NIeuwe ontwikkelingen OnshelptOns.nl

Na ruim 4 jaar OnshelptOns.nl is het tijd voor een nieuwe fase. 'Dé website voor zorg, welzijn en samen leven in Oldenzaal' zal opgaan in het Sociaal plein Oldenzaal. Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt om dit te realiseren. En dat betekent dat OnshelptOns.nl binnenkort zal ophouden te bestaan. We gaan ervan uit dat wij u dit voorjaar weer van alle actuele informatie kunnen voorzien via de website van het Sociaal plein Oldenzaal.

Vacaturebank/prikbord
De online vacaturebank van OnshelptOns.nl zal worden verhuisd naar de Vrijwilligerscentrale van Impuls. Dit zal in het voorjaar gereed zijn. Tot die tijd kunt u nog gewoon gebruik maken van het prikbord op OnshelptOns.nl. U kunt voor vragen over vrijwilligerswerk ook altijd contact opnemen met de Vrijwilligerscentrale van Impuls: tel. 0541 571414 of vrijwilligers@impuls-oldenzaal.nl.

Team OnshelptOns.nl