Extra geld voor startersleningen

Meer ruimte voor starters op de woningmarkt

Het wordt weer mogelijk om een starterslening in Oldenzaal aan te vragen. De gemeenteraad heeft eind juni 2021 een motie aangenomen om extra geld beschikbaar te stellen voor startersleningen. Deze lening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. Dit om de kansen van jongeren en starters op de koopwoningmarkt te vergroten, gelet op de sterk stijgende huizenprijzen. Zo wordt het voor deze jongeren en starters iets gemakkelijker om hun eerste stap op de koopwoningmarkt te zetten. Het college streeft ernaar om per 1 oktober de starterslening in Oldenzaal weer open te stellen.

Vanaf 2019 hebben 40 starters in Oldenzaal een starterslening toegewezen gekregen. De starterslening is een aanvullende lening bovenop de gewone (eerste) hypotheek. Deze aanvullende lening kan het gat overbruggen tussen de maximale hypotheek die een bank verstrekt en het bedrag dat nodig is om de eerste woning te kopen. De starterslening is door iedereen in Oldenzaal, die nog niet eerder een woning heeft gekocht, aan te vragen. Om in aanmerking te komen voor een starterslening mag de koopsom van de woning niet hoger zijn dan de Nationale Hypotheek Garantie-grens. De hoogte van de starterslening bedraagt maximaal 20% van deze NHG-grens (op dit moment is de grens € 325.000) met een maximum te lenen bedrag van € 35.000. Het college stelt voor om € 200.000 in 2021 en € 200.000 euro in 2022 beschikbaar te stellen. Hiermee kunnen 10 leningen worden verstrekt.

Hoe werkt het aanvragen van de starterslening?
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voert de starterslening uit. Op de website van SVn is te zien onder welke voorwaarden een starterslening kan worden afgesloten. Het aanvraagformulier is via www.oldenzaal.nl/starterslening te downloaden. SVn verzorgt de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening.