Voortgezet onderwijs

Na de basisschool gaat een kind naar het voortgezet onderwijs. Tot het jaar waarin een kind 16 wordt, is het leerplichtig. Er zijn verschillende soorten onderwijs mogelijk.

Middelbare school kiezen

Middelbare school kiezen

Naar de middelbare school gaan is spannend. Je stapt een nieuwe wereld in. Met nieuwe mensen, een nieuwe omgeving en een nieuwe manier van werken. Steeds zelfstandiger worden Op de middelbare school verwachten ze veel van je. In het eerste jaar helpen ze je meestal nog wel met huiswerk maken....

Jongere skateboard

Van school gestuurd

Als je je erg hebt misdragen, of al een paar keer eerder geschorst bent geweest, kan de school besluiten om je van school te sturen. Dit heet officieel een leerling van school verwijderen. Eerst een gesprek Je krijgt samen met je ouders eerst een gesprek met de directeur van je school. Hier...

Spijbelen

Spijbelen

Leerlingen met een leerplicht of kwalificatieplicht moeten alle lessen volgen. Zonder goede reden wegblijven, is spijbelen. De school bestraft Spijbelen wordt in eerste instantie door de school zelf bestraft. De leerplichtambtenaar Als een leerling veel spijbelt, geeft de school dit door aan...

School

Moeten alle jongeren een diploma halen?

Alle jongeren moeten een diploma halen. Dat heet de kwalificatieplicht. Startkwalificatie Een startkwalificatie is het minimale onderwijsniveau dat volgens het ministerie nodig is om kans te maken op een goede baan. Zonder startkwalificatie sta je vaak achteraan in de rij als er banen zijn en...

18 jaar en geen diploma

Ben je tussen de 18 en 27 jaar oud en heb je geen havo-, vwo- of mbo-2-diploma? Dan heb je geen startkwalificatie en is het moeilijk om betaald werk te vinden. Je moet dan extra je best doen om werk te vinden. Gemeente Als je geld nodig hebt, kun je een bijstandsuitkering aanvragen bij de...

Huiswerk maken

Problemen met huiswerk maken

Huiswerk maken is vaak niet leuk. Maar toch moet het gebeuren. Tips Hoe kun je ervoor zorgen dat je je huiswerk maakt? Misschien heb je wat aan deze tips: Maak een planning. Schrijf op wat je moet doen en wanneer het af moet zijn. Houd je aan de planning. Werk vooruit. Op sommige dagen heb je...

Tegemoetkoming scholieren

Tegemoetkoming scholieren

Ben je middelbare scholier en word je 18 jaar? Dan heb je recht op een tegemoetkoming scholieren. Ook als je voltijd volwassenenonderwijs (vavo) of particulier onderwijs volgt, kun je een tegemoetkoming voor scholieren krijgen. Automatisch bericht Een paar maanden voor je 18e verjaardag krijg...

Studiefinanciering

Studiefinanciering

Studiefinanciering is een lening of een gift van de overheid aan studenten middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs ( DUO ) is verantwoordelijk voor de uitvoering. Wanneer? Wanneer krijg je studiefinanciering? Je studeert in het middelbaar beroepsonderwijs...