Speciale behoeften in het onderwijs

Soms heeft een kind wat extra zorg of ondersteuning nodig op school. Er zijn verschillende organisaties die kunnen helpen.

onshelptons Oldenzaal

Extra zorg in het onderwijs

Sommige kinderen hebben extra zorg nodig op school. Bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of persoonlijke verpleging. Soms slaagt de school er niet in deze zorg voldoende te geven. De ouders moeten de zorg dan zelf regelen. Aanmelden Voor persoonlijke verzorging en persoonlijke verpleging meldt...

onshelptons Oldenzaal

Extra ondersteuning op school

Sommige kinderen op een reguliere school voor basis- of voortgezet onderwijs hebben extra ondersteuning nodig op school. Voor wie? Deze groepen kinderen bijvoorbeeld: kinderen met dyslexie of  dyscalculie of andere leerproblemen; kinderen met ADHD of autisme; hoogbegaafde kinderen; kinderen...

Nederlandse taal

Goed Nederlands kunnen lezen en schrijven is nodig in het dagelijkse leven. Voor wie in Nederland niet goed kan lezen en schrijven, kan de weg naar bijvoorbeeld de dokter, het ziekenhuis en of het Gemeentehuis heel lastig zijn. Formulieren invullen, de post lezen, werken met de computer of...

Dyslexie

Dyslexie

Dyslexie betekent letterlijk: niet goed kunnen lezen. Een dyslectisch kind heeft niet alleen moeite met lezen, maar ook met spellen, schrijven, de rekentafels en rijtjes uit het hoofd leren. Dat komt omdat kinderen met dyslexie problemen hebben met automatiseren. Ze moeten bij alles wat ze...

Dyscalculie

Dyscalculie

Dyscalculie betekent letterlijk: niet goed kunnen rekenen. Kinderen met dyscalculie hebben geen gevoel voor getallen. Ze hebben ernstige moeite met de regels van het rekenen. Ook na veel oefenen lukt het ze niet een som goed uit te rekenen. Hoe herkent u dyscalculie? Kinderen met dyscalculie:...

studeren

Hulp bij leerproblemen

Niet iedereen leert even makkelijk. Je leert op je eigen manier en op je eigen tempo. Dat is heel normaal. Je hoeft je er dus niet voor te schamen. Concentratie Vind je het moeilijk om je te concentreren? Misschien helpen deze tips: Zoek een rustige werkplek in huis. Hier moet de tv natuurlijk...

onshelptons Oldenzaal

Voor- en vroegschoolse educatie

Een goede start op school is van groot belang. Daarom is er een methode om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Deze is vooral geschikt voor kinderen die niet goed Nederlands spreken of extra aandacht nodig hebben omdat ze wat achterblijven in hun ontwikkeling. Voor- en vroegschoolse...

Onderwijsconsulent

Onderwijsconsulent

Onderwijsconsulenten zijn deskundigen op het gebied van regulier of speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Ze adviseren zowel ouders als scholen. Wanneer kunt u een onderwijsconsulent inschakelen? U kunt de hulp van een onderwijsconsulent inschakelen in de...