Kinderopvang

Heeft u kinderopvang nodig? Naast (speciale) kinderdagverblijven kunt u ook kiezen voor gastouderopvang of een peuteropvang.

kinderopvang

Soorten kinderopvang

Zoekt u kinderopvang voor uw kind? Er zijn verschillende mogelijkheden waarvan u gebruik kunt maken. Kinderdagverblijven of crèches vangen kinderen van 0-4 jaar hele of halve dagen op. Op de peuterspeelzaal kan uw peuter (2,5-4 jaar) enkele dagdelen terecht. Gastouderbureaus regelen opvang...

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Kinderen van 6 weken tot 4 jaar kunnen naar een kinderdagverblijf of crèche. U kunt kiezen uit hele dagopvang (minimaal 5 uur) of halve dagopvang (maximaal 5 uur). Bij de meeste kinderdagverblijven moet u ook vaste dagen in de week kiezen. In een groep zitten 8 tot 14 kinderen. Er zijn...

Gastouderopvang

Gastouderopvang is opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Gastouders vangen maximaal 6 kinderen tegelijk op, in hun eigen huis of in het woonhuis van de kinderen. Onder die 6 kinderen mogen ook eigen kinderen zijn van de gastouder. Met een gastouder kunt u vaak makkelijker afspraken maken...

Peuteropvang

Peuteropvang

Vanaf ongeveer 2 jaar is uw peuter welkom op de peuteropvang. Vaak mogen peuters voor ze 2 jaar zijn al een paar keer komen wennen. Een kind kan naar de peuteropvang voor 2 tot 4 dagdelen (ochtend of middag). Er zijn 2 gediplomeerde leidsters per dagdeel. Wachtlijst Soms is er een wachtlijst....

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang (bso) is bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar, die op de basisschool zitten. Kinderen kunnen naar de bso wanneer er geen school is: voor of na school, op vrije middagen en tijdens schoolvakanties. U geeft zelf aan op welke dagen uw kind komt. De openingstijden kunnen per...

crisissituatie

Kinderopvang bij een crisissituatie

In een crisissituatie kan kinderopvang noodzakelijk zijn. Van een crisissituatie is sprake bij bijvoorbeeld een vechtscheiding of een ernstige ziekte van een van de ouders. Kosten U kunt een deel van de kosten van deze kinderopvang terugkrijgen, via de gemeente. U moet dan voldoen aan een...

Medisch kinderdagverblijf

Het medisch kinderdagverblijf (mkd) is bedoeld voor kinderen die een ernstige achterstand hebben in hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld doordat het kind gezondheidsproblemen heeft. Of door grote spanningen in het gezin. Of het gaat maar niet praten en speelt niet met andere kinderen. In het mkd...