Schoolsoorten in het speciaal onderwijs

Er zijn verschillende soorten scholen in het speciaal onderwijs. De scholen zijn onderverdeeld in 4 clusters:

 • Cluster 1
  scholen voor blinde en slechtziende kinderen;
 • Cluster 2
  scholen voor kinderen met hoor/spraak/taalmoeilijkheden;
 • Cluster 3
  scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met een lichamelijke beperking en kinderen met een meervoudige beperking en kinderen met een lichamelijke ziekte;
 • Cluster 4
  scholen voor kinderen met gedragsproblemen en kinderen met een psychiatrische ziekte.

Meer informatie
Informatie over cluster 1-onderwijs vindt u op de websites Bartimeus.nl en visio.nl. Informatie over cluster 2-onderwijs vindt u op de website simea.nl. Op rijksoverheid.nl staat informatie over cluster 3- en 4-onderwijs.
Op deze websites staat ook hoe de toelating tot de scholen voor speciaal onderwijs geregeld is.

Basisonderwijs