Kinderen en leerplicht

Kinderen en leerplicht

Kinderen in Nederland moeten van hun 5e tot hun 16e naar school: ze zijn leerplichtig. Eerder beginnen mag ook: de meeste kinderen gaan vanaf hun 4e verjaardag naar school.

Vrijstelling
Ouders of verzorgers moeten ervoor zorgen dat hun kinderen ingeschreven staan en dat ze naar school gaan. Maar sommige kleuters kunnen een volle week school nog niet aan. Daar is rekening mee gehouden in de Leerplichtwet. Op grond van artikel 11a Leerplichtwet kunnen ouders hun kleuter van 5 jaar maximaal 5 uur per week thuishouden. Ze hoeven dan alleen aan de directeur te melden dat ze van de vrijstelling gebruikmaken. Als de ouders meer uren vrijstelling willen, kan de directeur tot nog eens 5 uur vrijstelling geven. Deze vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van het kind te voorkomen. Het is in het belang van kinderen dat ze zo snel mogelijk wennen aan een volledige schoolweek. Want veel van wat kleuters leren, is nodig om door te kunnen stromen naar groep 3.
Vanaf 6 jaar moeten kinderen 5 dagen in de week naar school.

16 jaar en een diploma
Het schooljaar waarin een kind 16 wordt, moet het afmaken. Daarna mag een kind stoppen met school als het een van deze diploma´s heeft:

  • havo-diploma
  • vwo-diploma
  • diploma op mbo-2-niveau of hoger

Kwalificatieplicht
Heeft het kind op zijn 16e nog niet een van deze diploma's? Dan moet het tot zijn 18e naar school. Dat heet de kwalificatieplicht.

Spijbelen
Leerplichtige of kwalificatieplichtige leerlingen die zonder goede reden niet naar school gaan, spijbelen. Spijbelen is strafbaar.

Corona en onderwijs

Kinderen in het reguliere basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs gaan sinds 8 juni weer volledig naar school. Scholen hebben geld gekregen voor de ondersteuning van kinderen die een leerachterstand hebben opgelopen. Informatie over coronaregels voor het het basis en speciaal onderwijs staat op rijksoverheid.nl.
Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan na de zomervakantie weer helemaal open. Vanaf 1 juli hoeven leerlingen op het voortgezet (speciaal) onderwijs onderling geen afstand meer te houden. Informatie over coronaregels voor het voortgezet (speciaal) onderwijs staan op rijksoverheid.nl
Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten passend bij het coronavirus komen niet naar school. Kinderen die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) of die gezinsleden hebben die tot de risicogroep behoren, kunnen de schoolleiding vragen om vrijstelling van fysiek onderwijs. De school biedt in dat geval onderwijs op afstand (bijvoorbeeld via beeldbellen of computer) voor deze leerlingen. Bij twijfel is het advies om contact op te nemen met de behandelend arts of jeugdarts die aan de school verbonden is.

Basisonderwijs