Kind aanmelden voor de basisschool

onshelptons Oldenzaal

In het jaar dat uw kind 3 jaar wordt, krijgt u van de gemeente een brief. Daarin staat dat u uw kind bij een school moet inschrijven en wanneer u dit uiterlijk moet doen.

Zelf kiezen
Ouders mogen zelf een basisschool uitkiezen voor hun kind, ook buiten de eigen gemeente. Die keuze is heel persoonlijk: sommige ouders vinden het belangrijk dat hun kind in de buurt op school zit, andere kiezen juist voor een bepaald type onderwijs. De keuze is niet altijd gemakkelijk, u hebt er in elk geval informatie voor nodig. Die informatie krijgt u bijvoorbeeld door te praten met andere ouders in de buurt, naar de informatieavond van een school te gaan en de schoolgids in te kijken. Soms kunt u zelfs een les meemaken.

Kwaliteit
Via de website scholenopdekaart.nl kunt u uitzoeken wat de kwaliteit is van de school van uw keuze.

Basisonderwijs