Kan uw kind extra vrije dagen krijgen van school

Kan uw kind extra vrije dagen krijgen van school

Een leerplichtig kind moet gewoon lesuren volgen.

Gewichtige omstandigheden
Alleen bij gewichtige omstandigheden kunt u vrije dagen krijgen voor uw kind. Een kind kan buiten de schoolvakanties bijvoorbeeld vrij krijgen voor een verhuizing, een religieuze feestdag, of voor een bruiloft of begrafenis van een familielid. Vraag op tijd toestemming aan het schoolhoofd.

Naar de dokter
En als uw kind ziek is of naar de dokter gaat, moet u dit voor schooltijd melden.
Doet u dat niet, dan geldt dat als spijbelen.

Buiten de schoolvakanties
Er zijn ouders die door hun beroep geen vrij kunnen krijgen tijdens de schoolvakanties. Zij kunnen het schoolhoofd om maximaal 10 vrije dagen buiten de schoolvakanties vragen. Maar dit mag nooit in de eerste 2 weken van het schooljaar. Hebt u meer dan 10 dagen per jaar nodig? Dan moet de school de mening vragen van de leerplichtambtenaar. Op rijksoverheid.nl staat hoe u vrije dagen buiten de schoolvakanties aanvraagt. Op rijksoverheid.nl/schoolvakanties staat wanneer de schoolvakanties zijn.

Basisonderwijs