Basisonderwijs

Basisonderwijs

Het basisonderwijs is het onderwijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Uw kind mag vanaf zijn 4e verjaardag naar de basisschool. Het hoeft nog niet: de leerplicht begint pas als uw kind 5 jaar is. De directeur van de school bepaalt op welke momenten nieuwe kinderen hun eerste schooldag hebben, maar kinderen mogen minstens één keer per maand starten. Op veel scholen mag het kind voor zijn 4e jaar al een paar dagen komen wennen.

Groepen
De basisschool heeft 8 groepen. Uw kind begint in groep 1 en eindigt in groep 8. Hoe de groepen zijn ingedeeld, bepaalt de school zelf. Op sommige scholen zitten kinderen uit verschillende groepen bij elkaar, andere scholen zetten kinderen met hetzelfde ontwikkelingsniveau in een groep.

Voorbereiding op vervolgonderwijs
De basisschool bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs (bijvoorbeeld vmbo, havo of vwo). Het kind verlaat de basisschool als het klaar is voor het vervolgonderwijs. De directeur bepaalt dit in overleg met de ouders. Een kind mag blijven tot het eind van het schooljaar waarin het 14 jaar geworden is.

Schooljaar
Een schooljaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Op deze website vindt u een overzicht van de schoolvakanties: rijksoverheid.nl/schoolvakanties.

Basisonderwijs