Basisonderwijs

Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig. Er zijn verschillende soorten basisonderwijs. Op deze pagina leest u hier meer over.

Basisonderwijs

Het basisonderwijs is het onderwijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Uw kind mag vanaf zijn 4e verjaardag naar de basisschool. Het hoeft nog niet: de  leerplicht begint pas als uw kind 5 jaar is. De directeur van de school bepaalt op welke momenten nieuwe kinderen hun eerste schooldag hebben,...

Basisschool

Kind aanmelden voor de basisschool

In het jaar dat uw kind 3 jaar wordt, krijgt u van de gemeente een brief. Daarin staat dat u uw kind bij een school moet inschrijven en wanneer u dit uiterlijk moet doen. Zelf kiezen Ouders mogen zelf een basisschool uitkiezen voor hun kind, ook buiten de eigen gemeente. Die keuze is heel...

OnshelptOns regulier of speciaal onderwijs

Regulier of speciaal onderwijs

Het is soms moeilijk kiezen tussen regulier en speciaal onderwijs. Hieronder staan enkele voor- en nadelen van beide soorten onderwijs. Voordelen van regulier (gewoon) onderwijs: Meestal is de school dichtbij. Uw kind gaat met leeftijdgenootjes zonder beperking naar school. Hij maakt daardoor...

Passend Onderwijs

Passend onderwijs

Ieder kind moet het onderwijs krijgen dat past bij zijn/haar mogelijkheden en talenten. Onderwijs moet dus passend zijn voor een kind. Dit staat in de wet. Passend onderwijs Dit is ook wat de overheid bedoelt met passend onderwijs: ervoor zorgen dat een kind het onderwijs krijgt dat het beste...

Schoolsoorten in speciaal onderwijs

Schoolsoorten in het speciaal onderwijs

Er zijn verschillende soorten scholen in het speciaal onderwijs. De scholen zijn onderverdeeld in 4 clusters: Cluster 1 scholen voor blinde en slechtziende kinderen; Cluster 2 scholen voor kinderen met hoor/spraak/taalmoeilijkheden; Cluster 3 scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen,...

Speciale scholen voor basisonderwijs

Speciale scholen voor basisonderwijs

Speciale scholen voor basisonderwijs (sbo-scholen) horen bij het gewone (=reguliere) onderwijs. Ze zijn bedoeld voor kinderen die meer hulp nodig hebben dan de gewone basisschool kan geven. De kinderen die klaar zijn met de sbo-school hebben in principe dezelfde mogelijkheden als de kinderen...

Kinderen en leerplicht

Kinderen en leerplicht

Kinderen in Nederland moeten van hun 5e tot hun 16e naar school: ze zijn leerplichtig. Eerder beginnen mag ook: de meeste kinderen gaan vanaf hun 4e verjaardag naar school. Vrijstelling Ouders of verzorgers moeten ervoor zorgen dat hun kinderen ingeschreven staan en dat ze naar school gaan....

Kan uw kind extra vrije dagen krijgen van school

Kan uw kind extra vrije dagen krijgen van school

Een leerplichtig kind moet gewoon lesuren volgen. Gewichtige omstandigheden Alleen bij gewichtige omstandigheden kunt u vrije dagen krijgen voor uw kind. Een kind kan buiten de schoolvakanties bijvoorbeeld vrij krijgen voor een verhuizing, een religieuze feestdag, of voor een bruiloft of...