Opvoeding van kinderen met een beperking

afbeelding bij Opvoeding van kinderen met een beperking

Ouders van een kind met een beperking hebben vaak veel vragen over de opvoeding van hun kind. Misschien is uw kind heel druk en weet u niet hoe u daarmee om moet gaan. Of uw kind slaapt slecht of huilt veel.

Waar kunt u terecht?
Er zijn veel plaatsen waar u vragen kunt stellen over de opvoeding van uw kind:

  • het consultatiebureau, voor kinderen tot en met 4 jaar;
  • uw huisarts;
  • andere ouders, die u bijvoorbeeld via belangenorganisaties kunt ontmoeten;
  • de leerkracht van uw kind;
  • als uw kind op een school speciaal onderwijs zit, kunt u de maatschappelijk werker daar vragen stellen;
  • team Jeugd van de gemeente.
Opvoeden