Kindermishandeling en huiselijk geweld

Kinderen hebben het recht om veilig op te groeien. Wanneer dit niet lukt, zijn er verschillende instanties die ingeschakeld kunnen worden.

Afbeelding bij Kindermishandeling

Kindermishandeling

Kindermishandeling wil zeggen dat een volwassene een kind verwaarloost of onnodig pijn doet. Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling: lichamelijke mishandeling lichamelijke verwaarlozing emotionele mishandeling emotionele verwaarlozing seksueel misbruik kinderen als getuigen van...

Vermoedens van Kindermishandeling

Vermoedens van kindermishandeling

Vermoedt u dat een kind in uw omgeving wordt mishandeld of misbruikt? Belt u dan met Veilig Thuis: 0800-2000 (gratis). De medewerker van Veilig Thuis gaat samen met u na of u zich terecht zorgen maakt. Hoe gaat het verder? Als u in overleg met de medewerker van Veilig Thuis van mening bent dat...

Signalen van kindermishandeling

Kinderen die het slachtoffer zijn van kindermishandeling praten daar vaak niet zomaar over. Maar er zijn wel signalen die erop kunnen wijzen dat er misschien iets aan de hand is: Het kind heeft lichamelijke problemen, zoals: - vaak hoofdpijn of buikpijn, - een groeiachterstand, - vaak blauwe...

Kinderen spelen met auto's

Hulp na kindermishandeling

Kinderen die thuis worden mishandeld hebben dringend hulp nodig.  Veilig thuis  zorgt ervoor dat kind en ouders die hulp krijgen. Bijvoorbeeld: opvoedingsondersteuning; psychische hulpverlening; relatietherapie; verslavingszorg; ondersteuning door het maatschappelijk werk. Veilige plek Alleen...

Seksueel geweld

Seksueel geweld

Seksueel geweld is wanneer je tegen je zin in seks met iemand hebt. Iemand betast je bijvoorbeeld terwijl je dat niet wilt. Of iemand zoent je tegen je zin in. Het kan ook zijn dat je gedwongen wordt om iets te doen, bijvoorbeeld een man aftrekken. De dader is schuldig! Bedenk altijd bij...

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling

Het is voor veel mensen moeilijk te geloven, maar in Nederland wordt zeker 1 op de 20 ouderen mishandeld. En de mensen die het doen, staan vaak heel dichtbij: (ex)partners, kinderen, kleinkinderen, verpleegkundigen of andere professionele verzorgers. Oorzaak Het kan opzettelijk zijn, maar het...

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld

Een beetje ruzie thuis af en toe is normaal. Maar er zijn grenzen. Ruzie kan overgaan in huiselijk geweld. Dat kan lichamelijk geweld zijn, maar ook psychisch of seksueel. Het kan zijn dat uzelf wordt mishandeld, of een familielid of iemand anders in uw omgeving. De dader kan bijvoorbeeld uw...