Zorg- of omgangsregeling na een scheiding

Zorg- of omgangsregeling na een scheiding

Na een scheiding gaan de kinderen meestal bij een van beide ouders wonen. Deze ouder neemt de dagelijkse verzorging op zich. De andere ouder heeft recht op een zorg- of omgangsregeling met het kind. Samen maakt u afspraken over wanneer en hoe vaak de kinderen bij u of de andere ouder zijn. De ouder die het kind dagelijks verzorgt, kan niet belangrijke beslissingen over het kind alleen nemen. Ouders moeten over belangrijke zaken in de opvoeding overleggen met elkaar.

Ouder zonder gezag
Heeft de andere ouder geen gezag over het kind, dan mag hij niet meebeslissen over de opvoeding. Hij heeft wel recht op informatie over het kind. En de ouder zonder gezag heeft recht op omgang met het kind.

Ouderschapsplan
Het is de bedoeling dat u als ouders samen de zorg- of omgangsregeling afspreekt. Deze afspraken neemt u op in het ouderschapsplan. Bij problemen kan een mediator voor u bemiddelen. Ook kunnen ouders die er samen niet uitkomen de begeleiding en het advies van omgangshuizen inroepen: van echtscheiding-wijzer of van humanitas. Als u het niet met elkaar eens kunt worden, kan de rechter een regeling vaststellen. De rechter zal u beiden en uw kinderen vanaf 12 jaar vragen stellen over de regeling. 

Raad voor de Kinderbescherming
In heel moeilijke situaties kan de rechter advies vragen aan de kinderbescherming.

Meer informatie?
Op deze website kunt u terecht voor meer informatie over zorg- of omgangsregelingen na een scheiding rijksoverheid.nl/omgang-met-kind-na-een-scheiding.

Jeugdhulp
Gezin