Praktijkondersteuner huisarts jeugd (POH-jeugd)

POH Jeugd

Een praktijkondersteuner huisarts jeugd (poh-jeugd) helpt kinderen met psychische en psychosociale problemen. Via uw huisarts kunt u met uw kind bij deze hulpverlener terecht.

Waar werkt de praktijkondersteuner?

De poh-jeugd werkt een aantal uur per week in de huisartsenpraktijk. U bespreekt eerst de problemen van uw kind met uw huisarts. Uw huisarts regelt daarna dat u naar de praktijkondersteuner kunt.

Een gespecialiseerde hulpverlener

Een poh-jeugd heeft een opleiding gehad als jeugdpsychiatrisch verpleegkundige, kinderpsycholoog of orthopedagoog. Praktijkondersteuners hebben veel ervaring in de jeugd-geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz) of de kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij zijn ook goed op de hoogte van de zorgmogelijkheden in de regio en kennen alle zorgaanbieders. Net als de huisartsen hebben praktijkondersteuners beroepsgeheim.

Hoe gaat het verder

Samen met u kijkt de poh-jeugd welke klachten uw kind heeft. Daarna bespreekt u samen welke behandelingsmogelijkheden er zijn. Is een indicatie nodig van de gemeente dan helpt de praktijkondersteuner bij het regelen hiervan. De praktijkondersteuner werkt nauw samen met de gemeente.

Geen kosten

Aan een afspraak van de poh-Jeugd zijn geen kosten verbonden. U betaalt ook geen eigen risico in de zorgverzekering.

Jeugdhulp