Pleegzorg

Pleegzorg

Pleegzorg is tijdelijke opvang voor jeugdigen tot 18 jaar. Bij pleegzorg nemen pleegouders de opvoeding en verzorging van een kind op zich. Pleegzorg kan ook worden ingezet om de ouders af en toe een adempauze te geven, zodat zij de rest van de tijd wel zelf hun kinderen kunnen verzorgen en opvoeden. Maar pleegzorg kan ook voor lange tijd zijn.

Pleegzorg is geen adoptie. Het is de bedoeling dat de ouders, als het kan, na verloop van tijd weer zelf de opvoeding op zich nemen. Ook al heeft een kind pleegouders: de relatie met de eigen, biologische, ouders blijft heel belangrijk.

Verschillende vormen
In Nederland bestaan de volgende vormen van pleegzorg:

  • crisispleegzorg
  • justitiële pleegzorg
  • langdurige pleegzorg
  • kortdurende pleegzorg
  • netwerkpleegzorg
  • deeltijdpleegzorg

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op pleegzorg.nl.

Jeugdhulp