Klachten over hulpverlening

Wilt u een klacht indienen over de manier waarop een hulpverlener u heeft behandeld? Daarvoor bestaan verschillende instanties. Het is belangrijk dat u van tevoren bedenkt wat u met uw klacht wilt bereiken:

U wilt uw gelijk halen?
Dan kunt u het beste een klacht indienen bij de klachtencommissie van de instelling waar de hulpverlener werkt.

U wilt dat dit soort fouten niet nog eens wordt gemaakt?
Dan kunt u naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of het Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Soms kunt u hiervoor ook bij de klachtencommissie terecht.

U wilt dat de hulpverlener gestraft wordt?
U kunt dan naar het tuchtcollege of u kunt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd inschakelen (als het gaat om seksuele intimidatie). Als een hulpverlener niet onder het medisch tuchtrecht valt, kunt u naar de rechter stappen.

Jeugdhulp