Jeugdwet

Jeugdwet

De Jeugdwet bepaalt dat de gemeente een jeugdhulpplicht heeft. Dit houdt in dat de gemeente kinderen en jongeren moet helpen

 • gezond en veilig op te groeien en
 • hun talenten te ontwikkelen en
 • mee te doen in de maatschappij, binnen hun eigen mogelijkheden.

Welke taken heeft de gemeente?
De gemeente heeft deze taken:

 • Ze moet zorgen voor goede jeugdhulpvoorzieningen.
 • Ze moet zorgen voor jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.
 • Ze moet maatregelen nemen voor de aanpak van kindermishandeling.
 • Ze moet zorgen voor jeugdhulpaanbieders van goede kwaliteit.
 • Ze moet ervoor zorgen dat de zorg, de justitie, de politie en de scholen goed met elkaar samenwerken.

Voor welke kinderen?
Jeugdhulp is er voor deze kinderen en jongeren tot 18 jaar (en in uitzonderingsgevallen tot 23 jaar):

 • kinderen en jongeren met psychische problemen;
 • kinderen en jongeren met een stoornis;
 • kinderen en jongeren met een chronische ziekte;
 • kinderen en jongeren met (ernstige) gedragsproblemen;
 • kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld;
 • kinderen en jongeren met opvoedingsproblemen;
 • kinderen met opgroeiproblemen;
 • kinderen en jongeren met een (lichte) beperking.

En hun ouders.

Om welke jeugdhulp gaat het?

De gemeente is verantwoordelijk voor deze vormen van jeugdhulp:

 • hulp aan huis bij problemen in het gezin. Dit heet ambulante jeugdhulp;
 • pleegzorg;
 • jeugdzorgplus voor kinderen met heel ernstige gedragsproblemen;
 • verblijf in een jeugdinstelling;
 • jeugd-GGZ voor kinderen met psychische problemen;
 • jeugdzorg voor jongeren met een beperking of een ziekte (zoals een lichte verstandelijke beperking of autisme);
 • ondertoezichtstelling en voogdij;
 • jeugdreclassering.

De gemeente regelt de toegang tot de meeste van deze vormen van jeugdhulp via het team Jeugd. Maar de toegang kan ook via de huisarts, jeugdarts of de specialist in het ziekenhuis geregeld worden. De gecertificeerde instellingen gaan over de jeugdhulp die voortkomt uit de door de kinderrechter opgelegde kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Meer informatie
Op deze websites krijgt u meer informatie over de Jeugdwet:

Jeugdhulp