Jeugdhulp

Jeugdhulp is hulp en ondersteuning aan jeugdigen en/of hun ouders. De hulp richt zich op jeugdigen tussen 0 en 18 jaar, maar kan in sommige situaties doorlopen tot de 23ste verjaardag. Lukt het ouders, jeugdigen en hun directe omgeving niet om zelf de problemen op te lossen, dan kunnen ze naar de gemeente voor hulp en ondersteuning.

Jeugdhulp via de gemeente
In de gemeente kunnen ouders en jeugdigen met problemen terecht bij het team Jeugd. De deskundigen van team Jeugd gaan met de jeugdige en zijn ouders in gesprek. Bij lichte problemen helpen deze deskundigen zelf. Bij zware en ingewikkelde problemen verwijzen ze door. Ze werken intensief samen met consultatiebureaus, kinderopvang, scholen, huisartsen, en organisaties voor jeugdhulp.

Vrijwillig
In de meeste gevallen is jeugdhulp vrijwillig: de ouders en/of de jeugdige vragen zelf om hulp. De deskundigen van het team Jeugd stellen dan samen met het gezin een plan van aanpak op. Dit geeft het gezin handvatten om met elkaar verder te kunnen.

Gedwongen jeugdhulp
Soms lukt het een gezin niet om de problemen aan te pakken. De ouders willen bijvoorbeeld niet meewerken terwijl hulp wel nodig is voor de ontwikkeling van het kind of voor de veiligheid. In het uiterste geval kan er besloten worden om gedwongen jeugdhulp toe te passen. Dit gebeurt dus alleen als er geen andere mogelijkheid is.

Jeugdhulp