Hulp bij gedragsproblemen

boos meisje

Het is moeilijk om zelf gedragsproblemen bij kinderen aan te pakken. Vooral als u al van alles geprobeerd hebt, kunt u de moed verliezen. Dan kunt u hulp nodig hebben. Deze instanties kunnen u advies en steun geven:

  • de huisarts;
  • het consultatiebureau;
  • de jeugdarts;
  • team Jeugd van de gemeente.

Kinderen met een lichte verstandelijke beperking
Vaak hebben kinderen met een lichte verstandelijke beperking gedragsproblemen. Dan kunt u het beste contact opnemen met:

  • team Jeugd van de gemeente;
  • de belangenorganisaties voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Kinderen met een ontwikkelingsstoornis
Ook bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis komen vaak gedragsproblemen voor. Neem dan contact op met:

  • balansdigitaal.nl. Dit is een belangenorganisatie voor kinderen met ontwikkelings- en gedragsstoornissen;
  • autisme.nl. Dit is de belangenvereniging voor kinderen met een autisme spectrum stoornis.

Training voor ouders
Ouders kunnen trainingen volgen om gedragsproblemen bij hun kind aan te pakken. Op deze website vindt u een aantal voorbeelden van programma's voor opvoedingsondersteuning: opvoeden.nl/opvoedingsondersteuning.

Jeugdhulp